Αποποίηση ευθυνών - Προειδοποίηση για νομοθετικά κείμενα

    Προσοχή: Το Tax Νews περιέχει κείμενα νόμων, αποφάσεων κλπ. Σκοπός είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες και μόνο.Σκοπός δεν είναι να αποδώσουν την αυτήν τη στιγμή ισχύουσα νομοθεσία. Οι νόμοι αλλάζουν: τροποποιούνται και καταργούνται ανά πάσα στιγμή.

    Οι διαχειριστές του του TaxNews δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ενημέρωση των νομικών κειμένων και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών. Είναι πιθανόν τα κείμενα νόμων και συνθηκών που περιέχονται στο Tax News να μην ισχύουν πλέον ή να μην ισχύουν στη μορφή που είναι αποθηκευμένα.

    Επίσης το Tax News είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον καθένα σε πολλές θεματικές ενότητές του. Οι διαχειριστές που συνεισφέρουν προσπαθούν η ποιότητα των κειμένων να είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα να παρεισφρήσουν λάθη στα κείμενα αυτά από την αρχή ή από μεταγενέστερες επεξεργασίες. Οι διαχειριστές του Tax News δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση γι’ αυτό. Το μόνο δεσμευτικό κείμενο του νόμου είναι αυτό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Αν αναζητείτε η νομοθεσία για να λύσετε δικό σας πρόβλημα αποταθείτε στους αρμοδίους (δημόσιες αρχές, οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς), οι οποίοι θα σας ενημερώσουν για την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.